Program Picture

فصل ۱ – قسمت ۴

اسفند ۴, ۱۳۹۹

ای شاخ تر برقصا

چه جوری می‌شه قابلیت یه جامعه رو بالا برد؟ آیا فقط کمک کردن و یا حتی آموزش مهارت‌ها قابلیت‌ها رو هم بالا می‌بره؟ شیدرخ دوست جدید این گروه هست که از هنر رقص بهره‌منده و حسابی گروه رو جذب خودش و هنرش می‌کنه تا جایی که …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه