فصل ۱ – قسمت ۲
بهمن ۲۰, ۱۳۹۹

همراه شو عزیز.

تشویق، مفید است یا نه؟ تشویقِ خوب چگونه است؟ چگونه می‌شود افرادی که قصد فعالیت برای ساختن جامعه‌ای بهتر دارند را در این مسیر تقویت کرد؟ شیدا قصد انجام کارهای خیریه‌ اجتماعی دارد و پویا او را تشویق می‌کند، اما شیدا …

ثبت نام در خبرنامه