Program Picture

دوستان پویا

قسمت ۲ – همراه شو عزیز

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

تشویق، مفید است یا نه؟ تشویقِ خوب چگونه است؟ چگونه می‌شود افرادی که قصد فعالیت برای ساختن جامعه‌ای بهتر دارند را در این مسیر تقویت کرد؟ شیدا قصد انجام کارهای خیریه‌ اجتماعی دارد و پویا او را تشویق می‌کند، اما شیدا …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه