Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

مبارزه با تنهایی

۲۰ اسفند ۱۳۹۴

برای مبارزه با تنهایی چه راهکاری را باید برگزید؟ شاید تماشای مستند کوتاه “باحال‌ ترین خونه محل” تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه