Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

کودکان همراه مادران در زندان

۰۶ خرداد ۱۳۹۶

از حامد فرمند پرسیدیم کودکانی که همراه مادرانشون در زندان بسر می‌برند با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه