Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

کودکان و مادران زندانی

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

از حامد فرمند پرسیدیم کودکانی که والدینشون به هر دلیلی‌ در زندان هستند چقدر با احساس امنیت و ثبات آشنا هستند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه