Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

کار و عبادت

۱۲ اسفند ۱۳۹۵

چطور می‌توان در مفهوم کار روزانه تغییر ایجاد کرد و نگاه تازه‌ا‌ی به آن داشت؟ شاید تماشای فیلمی کوتاه در همین ارتباط تلاشی باشد برای پاسخ به این پرسش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه