Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

نوجوان و جامعه

۱۹ مرداد ۱۳۹۶

چطور می‌توان برای ساخت یک جامعه بهتر از نیروی نوجوان بهره برد؟ مستند حرکت از مسیرهای مختلف نمونه‌ای از این تلاش را به تصویر می‌کشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه