Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

فلسفهٔ تغییر

۲۹ بهمن ۱۳۹۴

برای تغییر جهان با چه روحیه‌‌ای باید جلو رفت؟ شاید تماشای فیلم کوتاه Switch تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه