Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

همراه با گروهی کوچک از بهائیان واشنگتن – بخش ۱

۱۲ بهمن ۱۳۹۶

تماشای بخش نخست از فیلم “به جامعه بهائی واشنگتن دی سی‌‌‌ خوش آمدید” با گروه کوچکی از بهائیان این شهر همراه میشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه