Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

همراه با گروهی کوچک از بهائیان واشنگتن – بخش ۲

۳۰ آذر ۱۳۹۶

با تماشای بخش پایانی فیلم “به جامعه بهائی واشنگتن دی سی‌‌‌ خوش آمدید” با گروه کوچکی از بهائیان این شهر بیشتر آشنا میشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه