Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در استرالیا

۱۱ آبان ۱۳۹۶

از آقای معین ورائی پرسیدیم که بهائیان در کشور استرالیا چه برنامه‌هایی برای بزرگداشت دویستمین میلاد حضرت بهاءالله تدارک دیده‌اند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه