Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در هندوستان

۱۳ مهر ۱۳۹۶

از خانم فریدا واحدی پرسیدیم که بهائیان در کشور هندوستان چه برنامه‌هایی برای بزرگداشت دویستمین میلاد حضرت بهاءالله تدارک دیده‌اند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه