فصل ۲ – قسمت ۶
مرداد ۱۰, ۱۳۹۸

مارتینا به طور رسمی به پناهجویان کمک می‌کرد. او تعریف می‌کند که این باعث شد که خواهرش از او کناره بگیرد و این باعث غصه مارتینا شد.

ثبت نام در خبرنامه