فصل ۲ – قسمت ۵
مرداد ۳, ۱۳۹۸

در این قسمت از برنامه با فرانس آشنا می‌شویم. وی به کمک‌کنندگان کمک می‌کرد و از آنها حمایت می‌کرد.

ثبت نام در خبرنامه