فریده فرجام – بخش ۳ / نمایش: عروس – بخش ۱

فریده فرجام – بخش ۳ / نمایش: عروس – بخش ۱
مهر ۱۵, ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت سوم سرگذشت فریده فرجام اولین بانوی نمایشنامه نویس ایران.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایشنامه عروس.

ثبت نام در خبرنامه