فریده فرجام – بخش ۲ / نمایش: تاجماه – بخش ۲

فریده فرجام – بخش ۲ / نمایش: تاجماه – بخش ۲
مهر ۸, ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت دوم سرگذشت فریده فرجام اولین بانوی نمایشنامه نویس ایران.
بخش دوم: قسمت دوم بخشی از نمایشنامه تاجماه.

ثبت نام در خبرنامه