فریده فرجام – بخش ۴ / نمایش: عروس – بخش ۲

Program Picture
فریده فرجام – بخش ۴ / نمایش: عروس – بخش ۲
مهر ۲۲, ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت چهارم و پایانی سرگذشت فریده فرجام اولین بانوی نمایشنامه نویس ایران.
بخش دوم: قسمت دوم و پایانی بخشی از نمایشنامه عروس.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه