فرو افتادن ستارگان

فرو افتادن ستارگان
آبان ۱۲, ۱۳۹۸

در قیامت ستارگان فرو می‌ریزند. آیا امکان پذیر است که ستارگان از آسمان بیفتند؟ آیا این خرافه است یا واقعیت چیز دیگری است؟

ثبت نام در خبرنامه