فرو افتادن ستارگان

Program Picture
فرو افتادن ستارگان
آبان ۱۲, ۱۳۹۸

در قیامت ستارگان فرو می‌ریزند. آیا امکان پذیر است که ستارگان از آسمان بیفتند؟ آیا این خرافه است یا واقعیت چیز دیگری است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه