فرهنگ مصرف گرایی و آسیب به طبیعت

فرهنگ مصرف گرایی و آسیب به طبیعت
بهمن ۱۲, ۱۳۹۷

چگونه می‌توانیم از منابع طبیعی جهان به طور صحیح استفاده کنیم و چطور می‌توانیم از تکنولوژی روز و فناوری‌های موجود در راستای خدمت به جامعه بهره ببریم؟

ثبت نام در خبرنامه