فرهنگ مراجعه به روانپزشک

Program Picture
فرهنگ مراجعه به روانپزشک
شهریور ۹, ۱۳۹۷

در برنامه این هفته با خانم دکتر نیکول جعفری گفتگویی داریم و از ایشون می‌پرسیم چرا در فرهنگ ما ایرانی‌ها، مراجعه به مشاور قدری تابو به حساب می‌آید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه