فرهنگ – بخش ۲

فرهنگ – بخش ۲
شهریور ۱۳, ۱۳۹۵

در ادامه برنامه هفته قبل لفظ و معنا رامان شکیب و استاد بهرام فرید در رابطه با فرهنگ در دوران معاصر و نگاه آیین بهائی به این موضوع می‌پردازند.

ثبت نام در خبرنامه