فردای اون روز

Program Picture
فردای اون روز
فروردین ۲۳, ۱۳۹۶

فردای اون روز با شوق و ذوق هر چه تمام تر از خواب بیدار شدم، دنیا برام رنگ بوی دیگه‌ای داشت. یعنی یه جورایی احساس می‌کردم راحتتر و بهتر می‌تونم نفس بکشم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه