Program Picture

فردایی بهتر

فصل ۱ – قسمت ۹

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

در این قسمت نیز لیلا با سیاسانگا صحبت می‌کند، دختری که قصد دارد به دور دنیا سفر کند و در جهت رسیدگی به تغذیه کودکان در دنیا فعالیت کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه