Program Picture

فردایی بهتر

فصل ۱ – قسمت ۲

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

کندیس در مورد اینکه چطور با چالش‌ها و مشکلاتش در زندگی کنار آمده برایمان می‌گوید و اینکه چطور این مشکلات را به فرصت‌هایی برای پیشرفت تبدیل کرده است.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه