Program Picture

فردایی بهتر

فصل ۱ – قسمت ۱۲

۰۲ شهریور ۱۳۹۶

در این قسمت نیز ورونیک، دردناک‌ترین اتفاق زندگیش را برای ما بازگو می‌کند و اینکه چطور این اتفاق، تبدیل به عاملی برای رشد شخصیت او شده تا او را برای داشتن فردایی بهتر مهیا کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه