Program Picture

فردایی بهتر

فصل ۲ – قسمت ۱۲

۲۰ مهر ۱۳۹۷

در ادامه‌ گفتگوی قبل، کله از لزوم داشتن پایه و اساسی روحانی در فعالیت‌هایی که برای توسعه جامعه‌‌اش می‌‌کند، می‌گوید‫.‬‬

news letter image

ثبت نام در خبرنامه