Program Picture

فردایی بهتر

فصل ۲ – قسمت ۷

۱۵ شهریور ۱۳۹۷

در این قسمت لیلا با سنا گفتگو می‌‌کند‫.‬ به نظر سنا که مشاور فناوریست: برای پیشرفت و بهتر شدن در کار، باید آن را نوعی خدمت دید‫.‬

news letter image

ثبت نام در خبرنامه