Program Picture

فردایی بهتر

فصل ۲ – قسمت ۴

۲۵ مرداد ۱۳۹۷

در ادامه‌ گفتگوی قبل، ژنا از برنامه‌‌های گروه نوجوانانی که در محله‌‌اش فعالیت می‌‌کنند، و چالش‌ها و توفیق‌های آن گروه صحبت می‌‌کند‫.‬

news letter image

ثبت نام در خبرنامه