Program Picture

فردایی بهتر

فصل ۲ – قسمت ۲

۰۴ مرداد ۱۳۹۷

در ادامه‌ گفتگوی قبل با طراز، لیلا با او درباره‌ شغلش به عنوان مهندس صحبت می‌کند. طراز معتقد است دین و علم باید مطابق باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه