فرایند تمدن‌سازی
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

پایه‌های اخلاقی فرایند تمدن‌سازی چیست؟ در این گفت‌وگو دکتر معین افنانی با میهمان برنامه فرزانه ثابتان، روانشناس و تحلیلگر مسائل روانشناختی و تربیتی، این پرسش را بررسی می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه