فرائد – بخش ۳
بهمن ۱۰, ۱۳۹۸

فرائد یکی از آثار بزرگ ابوالفضایل گلپایگانی است که در اثبات آیین بهائی و در جواب ردیه‌ حجت‌الاسلام تفلیس به نگارش در آمده است.

ثبت نام در خبرنامه