فدراسیون جهانی – بخش ۱

Program Picture
فدراسیون جهانی – بخش ۱
مهر ۱۵, ۱۳۹۴

گزارش ویژه: کتاب “بنای یک فدراسیون جهانی؛ کلید حل بحران‌های جهان”، گفتگو با خانم سویدا معانی یوینگ.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه