فدراسیون جهانی – بخش ۲

فدراسیون جهانی – بخش ۲
مهر ۲۲, ۱۳۹۴

گزارش ویژه: کتاب “بنای یک فدراسیون جهانی، کلید حلّ بحران‌های جهان”، بخش دوم و پایانی گفتگو با: خانم سویدا معانی یوینگ.

ثبت نام در خبرنامه