فداکاری
مرداد ۶, ۱۴۰۰

تو رو خیلی دوست دارم و به خاطر تو می‌گذرم از همه چی فداکاری یعنی اون چه دوسش داریم و به همه ببخشیم

ثبت نام در خبرنامه