فاضل مازندرانی – بخش ۳

فاضل مازندرانی – بخش ۳
خرداد ۱۸, ۱۳۹۵

فاضل به علت گرفتار شدن در نجف نتوانست با ملا محمد کاظم خراسانی ملاقات کند. طلاب نجف او و دوستش را دست بسته به ایران برگرداندند.

ثبت نام در خبرنامه