فاضل مازندرانی – بخش ۱

فاضل مازندرانی – بخش ۱
خرداد ۴, ۱۳۹۵

میرزا اسدالله فاضل مازندرانی که از طلاب برجسته مدارس مازندران بود، در طهران به تدریس مشغول شد و پس از خواندن یکی از آثار حضرت بهاءالله، بهائی شد و از سوی حضرت عبدالبهاء مامور صحبت با ملا محمد کاظم مجتهد خراسانی شد.

ثبت نام در خبرنامه