غزل خداحافظی
آبان ۲, ۱۳۹۷

آن روز بهاری، نشستم توی بالکنی فکر کردم به استاد سختگیر ادبیاتم که هرچی می‌نوشتیم، تا می‌تونست ایراد می‌گرفت، اما …

ثبت نام در خبرنامه