Program Picture

غزاله

خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

غزاله عشق به خدمات اجتماعی دارد و به بیان انگیزه‌ها و محدودیت‌هایی که باورهایش به عنوان یک بهائی در ایران داشته، می‌پردازد.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه