غریب در خانه
بهمن ۱۶, ۱۳۹۹

آیا برای شما اتفاق افتاده که دوست یا یکی از اقوام نزدیک‌تان که به او علاقه داشتید به دیار دیگری هجرت کند؟ آیا خود شما روزی از وطن خود دل کنده‌اید و به امید زندگی بهتر از خانه و کاشانه گذشته‌اید و به سرزمینی غریب و دیگرگون روانه شدید؟ یادی از گذشته این هفته بولتن، قصه‌ای را از یک هجرت می‌گوید.

ثبت نام در خبرنامه