غریبه‌ها
تیر ۳, ۱۴۰۰

غریبه کیست؟ آیا باید از او ترسید؟ آیا غریبه‌ها قرار بر آن دارند که تیشه به ریشه ما بزنند؟ آیا اگر غریبه‌ها وارد خانواده یا جامعه ما بشوند تاثیرات منفی و غیر قابل بازگشت و مخربی می‌گذارند؟ آیا هیچ وقت یک غریبه می‌تواند خودی شود؟

ثبت نام در خبرنامه