Program Picture
غرور
فروردین ۲۵, ۱۳۹۶

غرور و تکبر بی‌جا یه دیوار میکشه بین ما و اطرافیانمون، شما با من موافقید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه