Program Picture

آموزه‌های نو

غذا به عنوان دارو

۰۴ تیر ۱۴۰۱

آیا می‌شود غذا را جانشین بعضی از داروها کرد؟ دکتر فرشاد فانی که به جز طبابت در دانشگاه هم تدریس می‌کند، به ما این خبر خوش را می‌دهد که با تغییر برنامۀ غذایی روزانه‌مان می‌توانیم به جلوگیری یا درمان بسیاری از امراض فراگیر، مثل بیماری‌های قلبی و قند کمک کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه