عینک نزن بابی میشی – بخش ۱

عینک نزن بابی میشی – بخش ۱
آذر ۲, ۱۳۹۴

بخش اوّل سخنرانی دکتر وهمن با عنوان “عینک نزن بابی میشی” که در سال ۲۰۱۴ میلادی در هجدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن توسط دکتر فریدون وهمن ارائه شده است.

ثبت نام در خبرنامه