عینک نزن بابی میشی – بخش ۴

عینک نزن بابی میشی – بخش ۴
آذر ۲۳, ۱۳۹۴

بخش چهارم و آخر سخنرانی با عنوان “عینک نزن بابی میشی” که در سال ۲۰۱۴ میلادی در هجدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن توسط دکتر فریدون وهمن ارائه شده است.

ثبت نام در خبرنامه