عوامل مؤثر در تداوم یک زندگی

عوامل مؤثر در تداوم یک زندگی
آبان ۲۵, ۱۳۹۷

مقوله مدارا کردن متفاوت از تحمل کردن است. در مدارا کردن زوجین هر دو برای بهتر شدن رابطه تلاش می‌کنند، اما در تحمل کردن افراد به نفع دیگران از برطرف شدن نیازهایشان چشم‌ پوشی می‌کنند.‌

ثبت نام در خبرنامه