عوامل خشونت در جامعه و راهکارهای ریشه کن کردن آن

عوامل خشونت در جامعه و راهکارهای ریشه کن کردن آن
خرداد ۲۳, ۱۳۹۷

– گفتگو با: دکتر پیمان رئوفی روانشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی.
– در بیست و پنج سال گذشته میزان خشونت در سراسر جهان قوس صعودی داشته و تنها به مناطق جنگ زده و ناامن محدود نبوده بلکه چالش جدی و پیچیده ایست که جوامع پیشرفته نیز با آن روبره هستند.

ثبت نام در خبرنامه