عهد و پیمان

Program Picture
عهد و پیمان
شهریور ۲۲, ۱۳۹۷

آرش: اونچه که اتحاد و یکپارچگی جامعه بهائی رو حفظ میکنه، عهد و میثاقه. حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند که: «بزرگترین امتیاز ظهور حضرت بهاءالله اینه که مرکز عهد و میثاق رو تعیین و تنصیص کردن و دین الهی رو از تفرقه و اختلاف حفظ فرمودن …»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه