عهد و میثاق – بخش ۲

Program Picture
عهد و میثاق – بخش ۲
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵

عهد و میثاق در دیانت بهائی باعث اتّحاد دیانتی است که هدفش وحدت عالم انسانی و صلح عمومی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه