عهد و میثاق – بخش ۱

Program Picture
عهد و میثاق – بخش ۱
فروردین ۳۱, ۱۳۹۵

وفای به عهد و میثاق دین الهی را از تفرقه و جدایی حفظ میکند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه